GRATIS in vijf stappen starten met de basis van IT/OT Cyber Security

Cyber ECO Systeem

Inventariseer

Organisatie-inventarisatie: Overzicht en analyse van de organisatiestructuur, middelen en processen.

Realiseer

Realisatie van organisatiedoelen: Het behalen en verwezenlijken van de gestelde doelen en doelstellingen van de organisatie. Aanpakken verschil huidige en gewenste situatie, met name op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en integriteit.

Organiseer

Het organiseren van bewustzijn, beleid en procedures omvat het opzetten en implementeren van maatregelen binnen een organisatie om ervoor te zorgen dat medewerkers zich bewust zijn van OT Cyber Security, zoals compliance, veiligheid en het vergoten van het bewustzijn. Dit omvat het ontwikkelen van beleid en procedures die de gewenste normen en gedragsregels vaststellen, evenals het creëren van bewustwordingscampagnes en trainingen om de kennis en naleving van deze richtlijnen te bevorderen.

DOWNLOAD

In vijf stappen de basis van cyber security